Souhra s přírodou

Souhra s přírodou

Arboretum Makču Pikču patří mezi originální díla člověka s velmi úzkým a citlivým vztahem s přírodou. Na konci roku 2005 v tomto místě čněla skládka, kterou plnilo, kromě slévárenského písku, coko-li. Naštěstí písky převážily a zdálo by se, že budou patřit k pohyblivému nesourodému materiálu. Byl to však omyl, který jsem rychle pochopil. Pro stavbu zídek a zpevňování teras naprosto skvělý materiál. Samozřejmě, mají i vadu, nesmí přijít do kontaktu s prodící vodou, ta dovede kubíky písku rychle rozfofrovat. Tak, kde bylo písku příliš, přišel na řadu zpevňovací kámen a hlavně výsadba rostlin. Rostliny v tomto písku dovedou velice hluboko a hustě zakořenit, to je hlavní malta zpevňování svahů. Při počáteční tvorbě arboreta jsem hledal materiál pro zakrytí povrchu, neboť zde až příliš vyčnívaly kusy betonů, cihly, různé štěrky, části pantoflí. Znal jsem dobře horninu čedič, v naší blízkosti se teží a  drtí v lomu u Slezské Harty,  začal jsem jej použít jako naprosto přirozený  a plně funkční krycí materiál, v současnosti by nikdo netipoval v tomto místě skládku. Čedič má skvělé vlastnosti - velmi dobře propouší vodu, zároveň zabraňuje vzlínání vláhy ikdyž se povrch velice zahřívá, zahřívání velmi dobře prospívá teplomilným rostlinám, znalci zde pozorují skvělý růst bochánkových skalniček, jejich tvary se shodují s růstem rostlin na původních nalezištích. Jako jediní využíváme čedič do substrátu pro skalničky, které zde v širokém sortimentu pěstujeme. Tento substrát je velmi těžký, ale rostliny v něm rostou velmi kompaktně a hlavně zdravě bez přerůstání. Takové rostliny jsou skvěle připraveny pro zasazení do nejrůznějších prostředí. Neznalci se rostliny jeví jako malé, to však způsobuje malé množství dusíku a velká množství draslíku a fosforu. Rostliny rostou hustě a velmi kompaktně.

V místech výskytu čediče vznikají nejlepší půdy, flóra a fauna zaří různorodostí a bohatostí. Podařilo se nám vytvořit celý organický komplex navázaný na přírodu. V přírodě vše se vším souvisí. Mým každoročním pozorováním odhaluji neustále nové a nové vazby v tomto přírodním ráji. Brzy zjara se objevuje brouk majka, závislá na výskytu čmeláků, vos a samotářských včel. Její nymfy číhají v květech rostlin navštěvující nejrůznější hmyz, kterého se nymfy pevně chytnou a jsou zavlečeny do hmyzích příbytků, jak chytré. Pro vlastní úspěšnost majka rozsévá po okolí tisíce vajíček. Sama majka je toxická pro jakéhoko-li žravce. S jarním oteplováním přibývá nejrůznějšího hmyzu. Přibývá sarančat, potrava pro nejrůznější hlodavce, ptáky a dokonce zde žijící kudlanku. Přibývá housenek motýlů, další druhy zakládají nové generace, otakárek vyhledává routu a třemdavu pro založení kolonií nejkrásnějších housenek, kterým je odpuštěno jakéko-li ožrání rostlin. Svým způsobem, pokud do tohoto ritmu člověk nezasahuje, vytvoří se rovnováha, housenky motýlů eliminují některé rostliny, ty zbytečně nepřerůstají, tím se i nechtěně nešíří. Při přemnožení motýlů přichází na řadu armáda parazitoidů - lumci, lumčíci a další hladoví. Díky skvělému prostředí u nás  v zemi číhají larvy běžníků, brouků chvíli běžích, chvíli letících, horké svahu mu vyhovují, v suchém teplém létě svahy protkány sítí jemných otvorů v zemi. Dokonce zde hojně žije mravkolev, jehož larva číhá na dně vlastnoručně zbudovaných trychtýřků a číhající na mravence trefující zrny písku - jak rafinované.

Dobře známe i ploštice, pro někoho nepříjemní brouci. Jedny ploštice sají na rostlinách, eliminují množství semen rostlin, zpočátku mi to vadilo, ale když se začaly rostliny šířit do své okolí, zjistil jsem jejich potřebnost. Na býložravé ploštice číhají dravé  ploštice, ty eliminují přemnožování býložravých - senzační.

V loňském roce se mi podařilo vyfotit otakárka ovocného a fenyklového na jedné rostlině, úžasný zážitek krasavců. V místech zachovalé vápencové skály se zdržují vřetenušky, cvček polní, kudlanka nábožná, kutilka písečná, žahalka čtyřskvrnná a další zajímaví živočichové. V zimním období odstříháváme odkvetlé části rostlin a ukládáme je do okolních lesních podrostů. Vytváříme výborné prostředí pro larvy zlatohlávků, nosorožíků kapucínků a dalších nejrůznějších tesaříků a roháčků. V nemalé míře toto arboretum poskytuje útočiště samotářským včelám. Jednou z nich je drvodělka fialová, největší a nejkrásnější. Další je nomáda šestipásá, vyhledávající horká suchá místa ve štěrku, buduje podzemní nory a nožkama pěkně písek odmetá. Po dešti začíná znovu a bez emocí. Zajímavá se zdá být i bavlnářka, vytvářející hnizdečka v zídkách.

Při bujném množení norníků rudých nastupuje lasice kolčva - turbo myš, rychlá a hladová. Takový malý buldozer v norách hlodavců. Ke svému tím přichází i kuna a liška. V noci se ozývá puštík a výr jako další hlodavcožrouti.

Jednou větou - souhra člověka s přírodou. Hlavní moudrost pramení v pozorování, ten, kdo nás navštíví a přírodu obdivuje, přijde na své a pochopí, že vždy mu návštěva u nás přinese něco nového. Toto lidské příjemné rozpoložení člověka psychicky pohladí a výstup kamzičí stezkou působí relaxačně ikdyž tep letí vzhůru. Čistý skvělý vzduch u nás vybarvuje oblohu do neskutečného odstínu, za slunného letního dne si zde člověk připadá jako někde v Chorvatsku.

Poznáváme spoustu návštěvníků, jejich nálady, jejich charaktery, někteří zde řvou, jiní pozorují, fotí a nechají se hladit na duši při prohlídce u nás.

1 Comments

  • Avatar
   Abdul Kaleem
   Jun 29, 2020

   I also have a very close relationship with nature. I have made a small garden in my house where I used to spend the half of the day. I do provide online hnd assignments writing to the students and I do all the work in my small garden. I have put a number of flowers in my garden including this one too. I love to sit in a garden for hours.

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Arboretum je otevřeno od 1.4 - 30.10.
Tuesday - Sunday 9 - 18 hod.
In holidays and in summer and Monday 9 - 18 hod.
About the location of the Paseka arboretumThe Paseka Arboretum is located in the foothills of the Nízky Jeseník Mountains in the Central Moravia, about 25 km north of Olomouc. As well as the slopes of a low creek, the arboretum is oriented to the southwest, thus ensuring a perennial climate that protects plants from freezing in winter.
Sales of perennials and rocks Plants grown in our own growing substrate with a large proportion of basalt rubbish. Plants create much more compact dense shapes. The basal dust-free germs, excellently permeate water, provide plants with all the nutrients besides nitrogen.
Product successfully added to the product comparison!